Algemeen

De Eberson Hair Clinic (Kamer van Koophandel 09210767), hierna te noemen E.H.C., verleent u hierbij toegang tot ebersonhairclinic.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door E.H.C. en derden zijn aangeleverd. De E.H.C. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte en de behandelovereenkomst van E.H.C.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen alsook uitgaande links naar andere websites worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van E.H.C.

In het bijzonder zijn alle tarieven op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij E.H.C. en haar licentiegevers.

Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van E.H.C. en de houder van deze website.

In general

The contents of all websites of Eberson Hair Clinic (E.H.C. / EHC) have been written with the greatest possible care. The information on this website is exclusively intended as general information. No rights can be derived from this information. However, EHC can not guarantee the accuracy or completeness of the information. The content of EHC’s websites therefore is not legally binding. EHC accepts no liability which might arise from the content of its website(s).

Links to external sites

On some of EHC’ s webpages are links to external websites. EHC is not responsible for the content of external websites.

Links to website Eberson Hair Clinic

Referring to webpages of EHC is permitted provided that the good name of the organization is not affected. Mentioning of permission given by EHC whereas that’s not the case is not allowed.

Copyright

The content of the webpages of Eberson Hair Clinic, the logo, and arms are copyrighted. Nothing on this website and webpages may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise. This is possible only with the prior written consent of Eberson Hair Clinic.